izmir escort bayan

Elliot Dalga Teorisi Nedir?


Elliot Dalga
Elliot Dalga

Elliot dalga teorisi nedir? sorusuna dalga teorisinin Ralph Nelson Elliot’un kitle hareketlerinin tekrar eden dalga formasyonlarını inceleyip tahminler ortaya koyduğu bir teoridir olarak açıklanabilir. Elliot, evreni oluşturmuş tüm sistemlerde olduğu gibi piyasa hareketlerinin de doğa yasaları doğrultusunda ve belli sınırlar içerisinde hareket etmekte olduğunu kabul ederek, yaptığı araştırmalar sonucunda piyasa analizinin rasyonel sistemini geliştirmeyi başarmıştır. Elliot dalga teorisine göre piyasa her ne yapıyorsa belli bir nedenle yapıyor ve oluşan gelişim kendisinden sonraki değişimleri de etkileyebilecek veriler oluşturmaktadır.

Yatırımcılar verdikleri her işlem kararında daha önceki ve hali hazırda mevcut olan işlemlerden etkilenmektedirler. Böylece yapılan her işlem bir sonraki hareketi teşvik etmektedir. Piyasadaki her gelişim belirli bir zaman diliminde ve belirli bir formasyonda oluşturulur. Bu türde formasyonların zaman içerisinde tekrarlanabilmesi özelliği gelecek değişimleri önceden tahmin etme fırsatı tanımaktadır. Her piyasa kendi özelliklerine sahiptir ve piyasada olan değişimler her seferinde aynı yönde olmazlar. İzlenen gelişmeler sürekli bir ritmi takip etmezler. Buna rağmen fiyat değişimleri her zaman net bir yapısal düzeni korumaktadırlar. Bu düzene dalga düzeni adı verilir. Dalgalar belirli bir yöne sahip olan hareket formasyonlarıdır.

Piyasa her türlü fiyat değişimini tamamladığında 5 dalgadan oluşan bir resim ortaya çıkmaktadır. Buna 5 dalga modeli denilmektedir. Bu dalgaların 1,3 ve 5 rakamıyla işaretlenmiş olanları ana hareket yönünde değişirken, bu dalgalardan iki tanesi de aksi hareket dalgasını oluşturur. Aksi hareket dalgaları da 2 ve 4 rakamlarıyla işaretlenirler. İsimlerinden de anlaşılabileceği gibi bu rakamlar ana harekete aksi yönde gelişmektedirler. Hareket ve aksi hareketten oluşan bu dalga formasyonu beş dalga modelini oluşturmaktadır. Dalgaların biçimleri incelendiğinde dalgaların hareket ve düzeltme olmak üzere iki yönde gelişebilirler. Hareket dalgaları beş dalgalı formasyonlarken, düzeltme dalgaları üç dalgalı formasyonlardır. Hareket dalgaları ana trend gelişimlerini onayladığı için yükselen dalga ya da itici dalga olarak da adlandırılabilirler.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir