Ege bölgesi özellikleri


Ege Bölgesi özellikleri:

 • Bölgenin batısında kıyıya dik uzanan horst tipinde dağlar ve aralarında graben ovalar yer alır.
 • Menteşe yöresi kıyı ege bölümü’nde en dağlık yeridir.
 • Bölgede enine kıyı tipi görülür. Kıyılarda girinti ve çıkıntı fazla olup, denizsel etkiler iç kesimlere kadar sokulabilmektedir.
 • Bölge bütünüyle fay kuşağı üzerinde yer aldığı için deprem riski yüksektir. Aynı zamanda sıcak su kaynakları bakımından da en zengin bölgedir.

Akarsu ve özellikleri

 • Bölgenin en önemli akarsuları Gediz, Bakırçay Küçük Menderes ve Büyük Menderes’tir.
 • Bu akarsular graben alanlarında menderesler çizerek akar.
 • Bafa (Çamiçi) ve Marmara gölleri bölgenin doğal sertleşmeyle oluşmuş gölleridir.
 • Bu bölgedeki akarsuların akış hızı az olduğu için hidroelektirik enerji potansiyeli düşüktür.

İklim ve bitki örtüsü

 • Bölgenin batısında Akdeniz, doğusunda karasal iklim özellikleri görülür.
 • Yükseltiye ve karasallığa bağlı olarak batıdan doğuya doğru, enleme bağlı olarak güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır.
 • Menteşe Yöresi bölgenin en yağışlı yeridir.
 • Bitki örtüsü kıyı kesimlerde maki, iç kesimlerde bozkırdır.

Nüfus ve yerleşme

 • Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir.
 • İzmir, Manisa ve Aydın çevresi nüfus yoğunluğunun en fazla, Menteşe Yöresi ise nüfus yoğunluğunun en az olduğu yerlerdir.
 • Genel olarak Kıyı Ege Bölümü göç alırken, İç Batı Ege Bölümü göç verir.

Ekonomik faaliyetler

 • Bölgede en önemli ekonomik faaliyetlerden biri tarımdır. İklim koşullarının elverişliliği ve geniş tabanlı alüvyol ovaların tarımın gelişmesinin en önemli nedenidir.
 • Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir bölgenin en önemli tarım ürünleridir.
 • Menteşe Yöresinde arıcılık, iç batı egede küçükbaş hayvancılık ve kümes hayvancılığı en önemli hayvan faaliyetleridir.
 • Linyit, mermer, tuz, altın, antimon, amyant, cıva ve zımpara taşı bölgenin en önemli yeraltı kaynaklarıdır.
 • Marmara Bölgesinden sonra sanayi ve ticaretin en çok geliştiği bölgedir. Yer şekillerinin elverişliliği bunun en önemli nedenidir.
 • Bölgede turizm gelişmiştir. İzmir, Aydın ve Denizli en önemli turizm şehirleridir. Marmara’dan sonra turizm’de ikinci sırada yer alır.

 

izmir foca escort
izmir gaziemir escort
izmir guzelbahce escort

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir