Diktatör Nedir?


Vlademir Lenin

Diktatör Nedir?: Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse. (Buyurgan, Zorba)

Diktatörlük otokratik yönetim şeklidir.  Gücü elinde toplamış birey ya da grubun örnekleri Roma Cumhuriyeti’ne kadar dayanır. Dünyanın diğer bölgelerinde despotluk ve monarşi bugünlere süregelen yönetimler olduğundan diktatör nitelendirmesi yapılamaz. Güç zaten bir grubun elindedir. Fakat cumhuriyet olarak kurulan Roma Devleti’nde zorla gücü elde eden diktatörler vardır. Julius Caesar, cumhuriyeti imparatorluğa dönüştürmüştür. Sonra diktatörlük artmıştır. Günümüzde dünya siyasetinin önemli bir kısmı diktatörlerce şekillenmiştir. SSCB’nde Josef Stalin‘in yönetimi diktatörlüğün önemli bir örneğidir. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Mao Zedong gibi diktatörler: tam otoriter bir yönetim kurmuşlardır. On milyonlarca insan demografik müdahaleler ve soykırımlarla yok edilmiştir. Günümüzde hala görevde olan onlarca diktatör vardır.

Kısaca Diktatör Nedir?

Diktatör nedir sorusuna kısaca “yönetilenlerin rızası olmadan yönetmek” diyebiliriz. Demokrasinin zıttı olduğu savunulur. Bu bazı durumlarda doğrudur ancak demokrasiyi sömürerek ya da devrim yapmak adında diktatörlükler kurulduğu çokça görülmüştür. Günümüzde diktatörlük demokrasiyi, halk gücünü ve politikayı istismar etmiş idareciler için sıkça kullanılmaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.