Diana (Artemis) Tapınağı – Dünyanın Yedi Harikasından Biri


Dünyanın 7 harikasından biri olan bu anıt, Büyük İskender’in doğduğu gece yanıp kül oldu. Diana, Romalıların tabiat tanrıçası idi. Dağlara, yeşil ormanlara, ıssız çayırlara ve ırmaklara hükmeder, doğum yapacak kadınları korur, doğum sırasında onların ağrılarını giderirmiş. Efsaneye göre, babası Jüpiter onu Orman kraliçesi yapmış. En büyük eğlencesi ormanda avlanmak olan Diana, bir gün pınarda yıkanırken, onu Aktean adında bir avcı seyretmiş. Buna kızan Diana avcıyı hemen bir geyik haline getirmiş ve avcının köpekleri bu geyiği yakalayarak yemişler.

Yunanlıların Artemis’i ile aynı anlamda olan Diana’nın yüzyıllardan beri pek çok heykeli, resmi yapıldı. Fakat M.Ö. 550 yılında onun adına yapılan tapınak en büyük, en önemli eserdir. Efes’teki bu eser, dünyanın 7 harikasından biri sayılıyordu. Ama bugün tapınağın yalnız temelleri var.

Artemis Tapınağı

Tapınağın ihtişamını, onu görüp anlatan tarihçilerden öğreniyoruz Bunların anlattıklarına göre tapınağın yüksekliği 118 metre, genişliği 71 metre imiş. Çok zayıf 117 sütunu varmış. Çok sağlam olmasına rağmen, yapılışından 200 yıl sonra yanmış. Bu yangında içerideki maden heykeller erimiş ve mabed yıkılmış.

Efesliler kısa bir zaman sonra mabedi eski mimarisine uygun olarak tekrar yaptırmışlar. Ama bu defa da bir savaş sırasında birçok anıt gibi bu tapınak da tahrip edilmiş.

Diana tapınağının yanışı ile Büyük İskender’in doğumu aynı güne rastlar. Bu olayı belirten bir fıkra vardır: Yangından sonra Efesliler, Diana’yı çok seven şair Hegesis’a sormuşlar: – Diana bütün hamile kadınları koruyordu da, kendi tapınağını niçin korumadı?

Hegesios şu cevabı vermiş: – Çünkü Diana o sırada mabedde değildi, İskender’in anasına ebelik yapmaya gitmişti.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir