Dadaloğlu Şiirleri


Dadaloğlu
Dadaloğlu

Yine geldi yaz ayları
Göçeceğim şimdengerü
Yaz yağmuru sulu olur
Coşar çağlar şimdengerü

Ağaçlar pürçünü açtı ( 1 )
Kuşlar kılavuzun seçti
Yolumuz gurbete düştü
Garip düştüm şimdengerü

Ağaçlar geydi donunu (2)
Kuşlar artırdı ününü
Garip olan vatanını
Anar ağlar şimdengerü

Dadaloğlu’m der ki bana
Derdim artar ondan yana
öter bülbül yana yana
Gözüm çağlar şimdengerü

( 1 ) Pürçü: çiçek.
( 2 ) Elbisesini giydi, yeşillendi.


Karartısı çok ordusu fena
Döğüşen yiğitler boyanır kana
Kasavet mi çeker doğuran ana
Nöbet bıçağa bindi der Türkmen Oğlu

Kara Ahmet der ki gel etme inadı
Bıldır deden dedemizi sınadı
Benim koğduğumuri kalkmaz kanadı
Çekerim çengeni der Türkmen Oğlu

Elinde kargısı oylukta satır
Kesilen kelleler meydanda yatır (3)
Korkma beyim korkma salavat getir
Arkamızdan gelen koç Türkmen Oğlu

Gezdir Dadaloğlu gezdir kır atı
Nalları dökülmüş yeniden düzdür
Kargının ucuna Maşallah yazdır
ilet Sadık Beye ver Türkmen Oğlu


Turnam gelir katar katar
Kanadın boynuna atar
Seher ile bir kuş öter
ötüşü gül dalmd’olur

Kır-atın sarı donlusu
Yiğidin gözü kanlısı
Güzelin göğsü benlisi
O da Aydın ilinde olur

Kederlenme deli gönül
Yiğide hürmetler olur
Namlı namlı kar istersen ( 1 )
O da Çiçek Dağında olur

Dadal’ım ben, yoktur malım
Her sözlerim Hakk’a malum
Allab’ın sevdiği kulum
Sevdiceğim yanımd’olur

( 1 ) Namlı namlı: öbek öbek, parça parça, bölük bölük.


Sana derim sana Hasan Kalesi
Alt yanında döğüş oldu yön oldu
Yiğit olan yiğit çıktı meydana
Koç yiğitler arap ata bin oldu

Akşamki gördüğüm şu kara düşler
Hesaba gelmedi kesilen başlar
Eğerlen atımı küçük kardaşlar
Hünkar tarafından bize gel oldu

Akşamınan ikindinin arası
Aldı beni şu düşmanın yarası
Ecel geldi ölmemizin sırası
Ağladı el-oba gözü kan oldu ( 1 )

Dadaloğlu’m der k i belim büküldü
Gözümün cevheri yere döküldü
üçyüz atlı ile cenge dıkıldı (2)
Yüzü geldi rki yüzü dön oldu (3)

(1) El-oba: aşiret halkı.
( 2 ) Dıkıldı: katıldı, girdi.
( 3 ) Dön oldu: geri döndü.


Sana Derim Hasan Kalesi

Sana derim Hasan Kalesi sana
Alt yanında döğüş oldu, yön oldu
Yiğit olan yiğit çıktı meydana
Koç yiğitler arap ata bin oldu.

Akşamki gördüğüm şu kara düşler
Hesaba gelmedi kesilen başlar
Eyerlen atımı küçük kardaşlar
Hünkâr tarafından bize gel oldu.

Akşamınan ikindinin arası
Aldı beni şu düşmanın yarası
Ecel geldi ölmemizin sırası
Ağladı el-oba gözü kan oldu,

Dadaloğlu‘m der ki belim büküldü
Gözümün cevheri yere döküldü
Üçyüz atlı ile cenge çıkıldı
Yüzü geldi iki yüzü dön ol


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir