Çimentonun icadı ve tarihi


Çimentonun İcadı ve Tarihi , Çimentonun Tarihçesi Hakkında Bilgiler

Çimento, çeşitli yapı gereçlerini bağlamak için kullanılan toz bir maddedir. Kullanmadan önce suyla karıştırılarak hamurlaştırılır. Çimentonun değişik türleri vardır; ama, harç ve beton yapımında kullanılan başlıca tipi Portland çimentosudur. Roma çimentosu, alüminli çimento, Paris sıvası, doğal çimento, beyaz çimento, Sorel çimentosu, taşçı çimentosu, adıyla bilinen türleri de vardır.

Tarihi

Eski Mısırlıların, piramit yapımında harç olarak arıtılmamış alçıtaşından yararlandıkları biliniyor. Bu yöntemi Eski Yunanlılardan öğrendikleri sanılıyor.

Yüzyıllar boyunca duvarcılıkta bağlayıcı madde olarak arıtılmamış killi kireçtaşının oldukça düşük bir sıcaklıkta yakılması ile elde edilen bir tür çimento kullanılmıştır. Isıtılma sırasında kümelenerek tuğla gibi sert topraklar oluştuğunda, bu parçalar gene yüzyıllar boyunca kullanılmamış, atılmıştır. 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarında, çimento yapımında çalışan mühendisler, bu tuğlalaşmış parçaların öğütülüp suyla karıştırılarak hamur haline getirildiğinde, topraklaşmış toz durumundakinden daha sağlam bir bağlayıcı madde oluşturduğunu bulmuşlardır. Bu buluştan yararlanarak, 1824’te Joseph Aspdin adlı bir İngiliz, açık sarı renkli yeni bir çimentonun patentini almıştır. Bulunan bu yeni maddeye, İngiltere’de Portland Adası’nda çıkan ve maltataşına benzeyen açık sarı bir taşı andırdığı için Portland çimentosu adı verilmiştir.

Bazı kireçtaşları, Portland çimentosu yapımı için en uygun oranlarda silis ve alümina bulundurdukları için “çimento taşı” diye adlandırılmaya başlanmışlardır. Ama, gene de istenen ölçüde bir hammadde karışımı elde edebilmek için kireçtaşını, kil ya da şistle karıştırmak, hatta bazen kuvars kumu gibi silis; demir filizleri gibi demir oksit eklemek gerekmiştir.

İlk Portland çimentosu, sönmemiş kirecin hazırlanmasında kullanılan fırınlara benzeyen dikey ya da kuyu tipi fırınlarda yapılmıştır. Bunların yenileştirilmiş tipleri günümüzde Avrupa’da hâlâ kullanılmaktadır. Yakıt açısından elverişli olmakla birlikte, işlemleri çağdaş fırınlardan daha uzun sürdüğü, üretimleri de daha az olduğu için pek çok yerde kullanılmalarından vazgeçilmiştir. Zamanımızda, perçinlenmiş ya da kaynak yapılarak birleştirilmiş çelik silindirlerden oluşturulan döner fırınlar çimento yapımında vazgeçilmez birer aygıt olmuşlardır.

https://www.merkezteknikkombi.com/


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir