• Tarih

  Ertuğrul Gazi kimdir ?

  Ertuğrul Gazi ; Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptur. Babası Gündüzalp, annesi Hayme Ana’dır. Eşi Halime Hatun’dur. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in babasıdır. Ertuğrul Gazi’nin diğer oğulları Saru Batu Savcı Bey ve Gündüz Bey’dir. Ertuğrul…

 • Tarih

  Gazneliler dönemi ve özellikleri

  Gazneli Devlet (963 – 1187) Kurucusu Samanoğullarının Herat valisi Alp Tekin’dir. Başkanti Afganistan’daki Gazn şehridir ve devlet adını bu şehirden almıştır. Bu devleti kuranlar Halaç Türkleridir. En güçlü hükümdarları Gazneli Mahmut’tur. Gazneli Mahmut,…

 • Tarih

  karahanlılar devletinin özellikleri

  Karahanlılar Devleti (840 – 1212) Kurucusu Bilge Kül Kadir Han, başkenti ise Batı Türkistan’daki Balasagun şehridir. Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulmuştur. Satuk Buğra Han zamanında (920 – 955) Karahanlılar İslamiyeti kabul…

 • Tarih

  Maden devri ve özellikleri

  Ateşin keşfinden sonra insanlar madeni işlemeyi öğrenerek araç – gereç, ev eşyası ve silahlar yapmışlardır. Bu insanlık tarihi için çok önemli bir gelişmedir. Sırasıyla yoğun olarak işlenen madenler bakır, tunç ve demirdir. Bu…

 • Tarih

  Taş devri ve özellikleri

  Bu devir kendi içerisinde Eski Taş (Paleolitik) Devri, Orta Taş (Mezolitik) Devri, Yeni Taş (Neolitik) Devri olmak üzere üçe ayrılır. Ancak tarih öğrenimini kolaylaştırmak için Taş Devri, Yontma Taş devri ve Cilali Taş…

 • Tarih

  1924 Anayasası özellikleri

  1924 Anayasası (20 Nisan 1924) En uzun süre yürürlükte kalan anayasadır. 1921 Anayasasına göre daha kapsamlıdır ve 105 maddeden oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sert anayasasıdır. İlk kez 1924 anayasasında değiştirilmeyecek hüküm yer almıştır.…

 • Tarih

  Taç Mahal hakkında bilgi

  Kudretli hükümdar Şah Cihan’ın çok sevdiği eşi için yaptırdığı bu türbe, dünyada aşk için dikilmiş en büyük, en güzel anıt olarak kabul ediliyor. Taç Mahal bir türbedir. Bir aşk, bir vefa türbesidir. Dünyadaki…

 • Tarih

  İyon uygarlığı ve özellikleri

  İyonlar (MÖ 1200-MÖ 700) Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. En önemli şehir devletleri, Efes, Milet, Foça, Bodrum ve İzmir’dir. Kurulan şehir devletlerinde sırası ile krallık, oligarşik ve demokratik yönetim şekilleri görülmüştür. Kurulan şehir devletleri…

 • Tarih

  Osmanlı’da millet sistemi

  Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde farklı ırklara ve dini inançlara sahip insanlar yaşamıştır. Osmanlı Devleti’ndeki bu çok kültürlülük, Osmanlı millet sisteminin de temelini oluşturmaktadır. Bu sistemi Türk sanatının en güzel örneklerinden biri olan ebru…