• Nedir

  Ahilik nedir?

  Adını Arapça “kardeşim” anlamına gelen “ahi” veya “cömert” anlamına gelen Türkçe “akı” sözcüğünden alan, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yaygınlık kazanan esnaf örgütü. Ahiliğin kökü Orta Asya’ya kadar uzanan ahiliğin tasavvufdaki…

 • Nedir

  Abdal ne demek?

  Arapça “Bedel” kelimesinin çoğul hali olan Abdal’ın tasavvufta ve günlük dilde ayrı anlamları vardır. Tasavvuf terminolojisinde, dünyaya, dünya nimetlerine önem vermeyen, bunları geçici sayan, fanileri, gafil insanları Allah yolunda uyarmak için kendilerini görevlendirilmiş…

 • Nedir

  Laiklik nedir?

  Laiklik, din işlerin dünya işlerinden ayrı tutma ilkesidir. Yakında zamanlara kadar hemen hemen hiç bir ülkede din işleriyle dünya işleri birbirinden ayrılmış değildi. Toplumların yaşamı din kurallarına göre düzenliyordu. Ortaçağ’da kilise devletten önce…

 • Nedir

  Ezoterizm nedir?

  Yunanca : Esoterikos’dan: ,içsel, iç. Almanca: Esoterismus. İngilizce: Esoterism. Fransızca: Esoterisme. Osmanlıca: Batınılik. Türkçe: İçrekçilik. Ruhçulara göre: Trans sırasında görme ya da işitme yoluyla bir medyum tarafından alınan bilgilerin sadece ehillere aktarılıp öğretilmesi.…

 • Nedir

  Sembolizm nedir?

  Sembolizm (simgebilim), olayların, objelerin ve kullanılagelen deyim ve sözcüklerin, daha çok dinsel, felsefi ve estetik açıdan yorumunu yapan bir sistemdir. Sembolizmin amacı, bu saydıklarımızı edebi veya somut yaklaşımlardan çok, duygu ve düşüncenin sembolik…

 • Nedir

  Yüksel Arslan kimdir?

  Yüksel Arslan, gerçeküstü öğelerden hareketle özgün bir anlatıma ulaşan yapıtlarıyla tanınır. Bir süre İÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde eğitim görmüş ama resme olan ilgisinden ötürü eğitimini yarım bırakarak bütünüyle resim çalışmalarına yönelmiştir.…

 • Nedir

  Virginia Woolf kimdir?

  İngiliz roman ve deneme yazarı Virginia Woolf, Londra’da 25 Ocak 1882’de doğdu. Sussex’teki Lewes yakınında, 28 Mart 1941’de canına kıyarak öldü. Daha on üç yaşındayken annesi ölmüştü. Babası Sir Leslie Stephen, Victoria devri…