• Nedir

  Bermuda şeytan üçgeninin sırrı nedir?

  Bermuda (Şeytan) Üçgeni, geçmişte Atlantik Okyanusunda çok sayıda uçak ve geminin kaybolduğu, eskiden manyetik olduğu sanılan fakat günümüzde okyanus akıntılarının etkisiyle oluşan bir doğalgaz kaynağına ev sahipliği yaptığı düşünülen alanın olduğu bölgenin adıdır. Bermuda Şeytan…

 • Nedir

  21 mart ilkbahar ekinoksu nedir?

  Güneş ışınları 21 mart ve 21 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer. Her yerde gece ve gündüzler eşit olur. Bu duruma Ekinoks denir. Kuzey yarım kürede 21 Mart İlkbahar ekinoksu, 23 Eylül ise sonbahar…

 • Nedir

  İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) nedir? amacı nedir?

  Müslüman ülkeler arasında dayanışma ve işbirliği geliştirmek amacıyla İslam Konferansları düzenlenmesi düşüncesi Suudi Arabistan Kralı’nın 1966 yılında İslam Birliği sloganı, daha sonra Fas Kralı’nın 1969 yılında İslam Dayanışması fikrini atmasıyla somutlaşmış, bazı Arap…

 • Nedir

  Demokrasi nedir?

  Halkın iktidarı anlamına gelen demokrasi en basit tanımıyla yöneticilerin, yönetilenlerce eşit koşullarda yapılacak serbest ve dürüst seçimlerle seçildikleri bir yönetim anlayışıdır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere demokrasinin dayandığı temel unsurlar şunlardır: Egemenlik Özgürlük…

 • Nedir

  Hükümet nedir?

  Soyut bir varlık olan devletin somut bir şekilde dönüşmesi olarak değerlendirebilen hükümet, halkın çıkarları doğrultusunda yasama, yürütme ve yargı erklerini devlet adına kullanan bir müessesedir. Bu erklerin hangi mercilerde toplandığına göre ortaya çıkan…

 • Nedir

  Devlet nedir? devlet ne demek?

  Sınırları belirlenmiş bir toprak parçası (ülke) üzerinde yaşayan insanları, belli bir siyasal ve hukuksal otorite altında toplayan kuruluşlar bütününe devlet denir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi devleti oluşturan üç temel unsur; ülke, halk…

 • Nedir

  Politika felsefesi nedir?

  Politika felsefesi, en soyut düzeyde siyasi görüşte yer alan kavram ve argümanlarla ilgilenen felsefe dalıdır. Diğer bir deyişle siyaset felsefesi, bir kişinin veya bir grubun, bir hükumetin görevleriyle ve belirli bir ulus, devlet veya yerel…

 • Nedir

  Hukuk ne demek?

  Sosyal hayatı düzenleyen, uyulmadığı takdirde maddi yaptırımla karşılaşacağımız kamu gücüyle desteklenmiş kurallar bütünüdür. Tarihte devlet kavramının oluşmasıyla beraber hukuk kuralları da ortaya çıkmıştır. Binlerce yıllık insanlık tarihinde toplumların oluşturdukları örf-adet-din, ahlak ve görgü…