Carl Gustav Jung kimdir?


Carl Gustav Jung, 26 Temmuz 1875’te, İsviçre’de, Kesswill’de doğdu. Protestan bir rahibin oğludur. Basel’de okudu hekim oldu. 1900’de, Zurich’de, Zurich Üniversitesi Psikiyatri Kliniği Burghölzli Akıl Hastanesinde psikiyatri asistanı olarak mesleğine başladı.

1909 yılına kadar orada çalıştı, yalnız bu süre içinde bir ara 1902’de Paris’e gitti ve ünlü Fransız psikiyatrı P. Janet ile birlikte incelemelerde bulundu. Derken stajyer, sonra da bir meslektaş olarak Eugen Bleuler ile birlikte incelemelerini sürdürdü. Çağrışım testleri üzerine yaptığı araştırmalar sonucu yöntemini açıklayan bir çok çalışmalarını yayınladı. Yabancı ülkelerde bu testler üzerine konferas vermeye çağrıldı; Clark Üniversitesinde fahri profersörlük bile aldı. Bu süre içinde Jung yeni yorumsal psikiyatrinin temellerini attı ve Freud’un anlatmış olduklarını deneysel olarak doğruladı.

1907’de Freud ile tanıştı, bu karşılaşma uzun yıllar sürecek verimli bir dostluğun başlangıcı oldu. Jung, Bleuler ile Freud’un birlikte çıkardıkları Jahrbuch für Psychoanalytiscehe und Psychopathologische Forschungen adlı derginin yazı işleri sorumluluğunu üzerine aldı, daha sonra (1911) kendinin kurduğu Uluslararası Psikanaliz Derneğinin başkanı oldu. Bununla birlikte Jung’un kendine çizdiği yol daha başlangıçtan belliydi, 1912’de yayınladığı Bilinçdışı Psikoloji adlı kitabında Freud’un kuramlarını eleştirdi; aralarında beliren bu ayrılık sonucu 1913’te Freud ve psikanaliz ekolü ile olan bağı kesinlikle koptu. O günden sonra Jung’un yapıtına analitik psikoloji denilmektedir.

Jung 1909’da Burghölzli’den ayrıldı.Zamanını kendi doğrultusundaki araştırmalara, özel hastalarının analizine ayırmak istiyordu. Bununla birlikte 1913’e kadar Zurich Üniversitesinde okutmanlığa devam etti, sonradan kendini tamamiyle bilinçdışının niteliğini ve algılamalarını araştırmaya ve genel olarak psikolojik davranış sorunlarına adadı. Bu araştırmalar onu uzaklara götürdü, ilkelerin davranışlarını ve zihin süreçlerini kendi başına incelemek istedi.

1921’de Kuzey Afrika’da, daha sonra da Pueblo kızıl derilileri arasında, Arizona’da ve New Mexico’da uzun süre kaldı. 1926’da Afrika’ya yeniden gitti ve Kenya’da Elgon dağının yamaçlarınada yaşayan yerliler arasında yaşadı. Ayrıca Birleşik Amerika’da bir süre kaldı, Hindistan’a, İngiltere’ye ve bir çok Avrupa ülkelerine gitti. Doğudan çok değerli bilgiler edindi.

Frankurt’daki Çin Enstitüsü müdürü, Richard Wilhelm gibi bilginlerle temaslar sağladı. Çin felsefesi ve zihninin büyük yapıtlarının çevirmeni ve yorumcusu olan bu bilginlerden aldığı esin ile 1930’da kendisiyle birlikte Altın Çiçeğin Sırrı adlı yapıtını yayınladı. Daha sonra ünlü alman, Hint bilimleri araştırıcısı Zimmer ile birlikte çalıştı. Daha sonra Macar Mitologyacısı Karl Kerenyi ile birlikte yaptığı, çalışma ikisinin birlikte yayınladığı Mitoloji Bilimi Üzerine Denemeler adlı yapıt ile sonuçlandı.

Jung aynı zamanda bir lenguisttir. Dört dili anadili gibi konuşuyordu. Ayrıca iki dil daha bilirdi. 1936’da Harvard Üniversitesinin üçyüzüncü dönüm yılı münasebetiyle, yaşayan büyük bilim adamları için verdiği şeref payelerinden birini Jung aldı.

Freud ve Jung’u fikirsel açıdan birleştiren ve ayıran yönlerin, iki duayenin cinselliğe ve bilinçaltına dair düşüncelerinin konu edildiği Tehlikeli İlişki adlı film çekilmiştir.

1938’de Oxford Üniversitesi kendisini fahri üyesi olaran ilan etti. İngiltere ilk kez veriyordu böyle bir paye. Ünvanlar birbirini izledi, 1944’de Basel Üniversitesi sırf onun için bir tıbbi psikoloji kürsüsü kurdu, ancak sağlıı elvermediğinden bu mevkiden istifa etmek zorunda kadlı. 1933’de Uluslararası Psikoterapi Genel Tıp Derneği başkanı oldu. Daha bir çok ünvan ve ödüller aldı.

Jung’un kendine özel zihni, güçlü kişiliği, alışılmış yöntemleri ve yolların dışına çıkıp yeni ufuklar açtırmıştır ona. Jung, Freud gibi, kendisine müritler, çömezler aramamıştır, büyük sayıları çekecek bir düşünce sistemi kurmayı amaçlamıştır. İnsanların sorunlarını ellerinden geldiğince kendileri çözmesi için çalışmış, dogmacılıktan uzak durmuştur. Bir bakıma kendi dileğine karşın, bir analiz okulu kurmuş bulunmaktadır. Yıllarca Zurich’de seminerler düzenlemiştir, İngilizce bile çoğunluğun yararı için bu seminerleri ingilizce yapmıştır. Daha sonraları aynı yerde C. G. Jung Enstitüsü kurulmuştur. Londra’da ve San Fransisco’da Jung Enstitüleri vardır.

Kimse bir başkasını yargılayabilecek kadar kusursuz değildir ama kendinde bu hakkı görebilecek kadar hadsizdir. / Carl Gustav Jung

Jung’un kendi dalının dışında ilgileneceği geniş bir alan vardı. Klasik edebiyatı çok iyi bilirdi, ayrıca bir çok ülkelerin edebiyatını yakından tanırdı. Mitoloji bilgisi pek genişti. Evliliği ona beş çocuk, bir oğul, dört kız getirdi. Ondokuz da torunu oldu. Evi, dünyanın dört bucağından gelen türlü mesleklerden kadın erkek herkese açıktı.

Nobel Fizik Ödülü sahibi Profesör Pauli ile yaptığı yakın temaslar sonucu psikoloji ve fiziği birbirine yanaştıran bir yapıt bile çıktı ortaya, Jung dağlarda gezmeyi, yatla dolaşmayı, Zurich gölünde yüzmeyi severdi.

Eserleri

  • Carl Gustav Jung – Psikoloji ve Din
  • Carl Gustav Jung – Anılar, Düşler, Düşünceler
  • Carl Gustav Jung – Dört arketip
  • Carl Gustav Jung – İnsan Ruhuna Yöneliş
  • Carl Gustav Jung – İnsan ve Sembolleri

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir