Boris Gorbatov kimdir?


Boris Gorbator, Donetz havzasının sanayi kenti, Voroşifovgrad’da (Ukrayna) doğdu. Çok küçük yaşta, fabrikada çalışmaya başladı. Gündüzleri çalıştı, geceleri de okula gitti. İş arkadaşlarının yüzlercesi gibi. o do, Leninci Komünist Gençlik Birliği’nde militanlık yaptı ve eylemciliğiyle çabucak sivrildi. On dört yaşında, yerel Koçegarka (Demirci Ocağı) gazetesinin muhabirlerinden biri oldu. Gazetecilik çalışmaları sırasında insanları ve olayları gözlemlemesi olaylar karşısında hızla tepki göstermesini ve izlenimlerini kısa ve özlü bir biçimde dile getirmesini öğrendi. Bu niteliklerini daha sonra da geliştirecek ve bunlar onun uslübunun ana çizgileri olacaktır.

Boris Gorbatov edebiyata tutkundu. Donetz havzasının genç maden işçileri olan arkadaşlarına adadığı ilk romanı ‘Hücre‘yi yayımladığı zaman. henüz yirmi yaşındaydı. Bu roman belki, 1928 Yılının en iyi edebiyat yapıtı değildir; ama Sovyet gençliğinin en çok ilgi duyduğu sorunları ele almış ve karakterleri çizmiştir; nitekim on baskı yapabilmiştir. Bu romanda. Boris Gorbatov. günlük çalışma içinde insanın, kendi karakterini oluşturabilmesi ve yaşama büyük bir değer kazandıran gençlik sevgisi ile dostluk duygusunu tertemiz tutabilmesi gerektiği savını geliştirir.

1932’de, Gorbatov, Pravda’nın muhabirlerinden biri oldu. Sovyetler Birliği’nde yapmış olduğu geziler, sosyalist kalkınmanın görkemli atılımı içinde bulunan vatanını tanıma olanağını kazandırdı. Makevka da, ilk baraj olan Dinyeproges’in işletmeye açılışını ve Cerjinsk’teki yüksek fırınları gördü. Ural’ı, Uzak-Doğu’yu, Ukrayna’yı, Volga yörelerini ve Sibirya’nın altın madeni ocaklarını dolaştı. Bir yandan gazetelere yazı yetiştirirken. bir yandan da öyküler yayımladı ve yeni bir roman hazırladı.”Benim Kuşağım” 1934’de yayımlandı.

Sovyet uçakları Arktik hava yolunu incelemeye koyuldukları zaman. Boris Gorbatov, Sovyetler Birliği Kahramanı Molokof ile. kutup buzları üzerinde 2000 kilometrelik bir geziyi gerçekleştirmişti.

Gorbatov’un, ‘Her günkü Haliyle Arktik’ başlıklı öykü dergisi, dünyanın bu yöresinden ve bu yöre insanlarından söz eder. Bu kitabı da büyük bir başarı kazandı. Burada, Gorbatov, sahte romantizme yamanmayı bir yana bırakarak, dostluğu, arkadaşlığı, topraklarının ve yazgılarının efendisi olan o basit insanların karakterlerini ve eylemlerini över. Ne var ki, gerçek bir kasırga olan savaş. milyonlarca insanın yaratıcı çalışmasını kesintiye uğrattı. Boris Gorbatov da, Kızıl Ordu saflarında, arkadaşlarının yanında yerini aldı.

1938’den sonra, artık askerdi. Finlandiya seferine ve Alman saldırısının yol açtığı ilk savaşlara katıldı. Albay Gorbatov artık cepheden cepheye dolaştı. Moldavya’da, Prut üzerinde, Odesa’da, Nikolayev’de, Dinyeper üzerinde ve doğduğu yer olan Donetz havzasında çarpışmalara katıldı. Savaşçı ödevinin yerine getirilmesi yazarlık görevini engellemedi. Aksine! Birçok öykü yazdı. Büyük bir ilgi toplayan, “Bir Arkadaşa Mektup” ve “Savaş Sanatı Üzerine Öyküler” de sosyalist kuruculuğun barışçı işçisinin. engin ve tükenmez bir kinle işgalciye karşı koyan usta ve amansız bir askere nasıl dönüştüğünü anlatır.

Yazar, asker’in edebi yapıtı, sonunda, “Baş Eğmeyenler” romanında en yüce düzeyine ulaşıp taçlanır. İlkin Pravda’da, daha sonra edebi ‘Ekim’ dergisinde yayımlanan bu roman, 500.000 nüsha basmıştır.

1943 yazı içinde, Gorbatov, gençler için aynca bir piyes yazmıştır “Babalarımızm Gençliği”. Son olarak da, Lublin yakınındaki, Maydanek ölüm kampının iğrençlikleri üzerine, ortalığı allak bullak eden bir röportaj dizisini Pravda’da yayımlamıştır. Sovyet hükümeti, yazarın ve savaşçının meziyetlerini kutsamasını bilmiştir. Savaştan önce, Arktik hava akınına katılmış olmaktan dolayı Onur Madalyası’nı kazanmış olan Boris Gorbatov, daha sonra. Kızıl Yıldız Nişanı’nı ve ‘Odesa’yı Savunma’ madalyasını da almıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir