Avrupa Hun Devleti Özet


Kavimler Göçü’nden sonra Orta Macaristan’a yerleşerek Avrupa’da Balamir önderliğinde ilk Türk devletini kurdular. (375-469)

Avrupa Hun Devleti Özellikleri

  • Balamir’den sonra Avrupa Hunlarının başına Uldız geçmiştir.
  • Uldız’dan sonra Hunların yönetimine Karaton, Rua daha sonra Atilla ve Bleda birlikte geçmiştir.
  • Avrupa Hun Devleti an parlak dönemini Atilla zamanında yaşamıştır. Atilla, Doğu Roma üzerine düzenlediği Balkan seferi ile Bizans’ı vergiye bağlamıştır. Bizans ile Margos ve Anatolyus Antlaşmaları imzalamışlardır.
  • Avrupa Hun Devlet 100 yıl boyunca Avrupa’nın siyasi haritasına yön veren başlıca güç olmuştur.
  • Avrupa Hun Devleti ile Türk kültürü Avrupa’ya taşınmıştır.
  • Atilla, Batı Roma üzerine iki sefer  düzenlemiş, İtalya Seferi’nden dönen Atilla 453 yılında vefat etmiştir.
  • Atilla’dan sonra yerine oğulları İlke, Dengizik ve İrnek geçmiştir.
  • Avrupa Hunları imparatorluk içinde kavimlerin isyanları sonucunda yıkılmıştır. (469).

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe