Kimdir

Aristarkhos kimdir?

M.Ö.310 ile 230 yıllan arasında yaşamış olan Aristarkhos Sisam adasında doğmuştur. İskenderiye’ye gelip matematik, geometri ve astronomi konulannpa önemli çalışmalar yapmıştır. Güreş’in ve Ay’ın büyüklüklerini ve uzaklıklarını hesaplamıştır. Bunun için Ay’ın tam yarısının aydınlık olduğu anda Güreş’in açısını gözlemlemiştir.

Fakat bu sistemle Ay ile Güreş arasındaki açıyı dakik olarak ölçmek zordur. Nitekim Aristarkhos’un hesaplarında Güreş’in Dünya’ya Ay’dan yalnızca 18-20 kere uzak olduğunu gösterdi. Oysa bu değer gerçekte 400 misline yakındır. Aristarkhos iyi bir gözlemci olmamasına rağmen çok küçük açılarla ilgili hesaplamalarda kullanılabilecek geometrik metodlar geliştirmiştir.

Aristarkhos’un evren modelinde; merkezde merkezi bir ateş veya Dünya değil Güneş bulunmaktaydı. Evrenin merkezinde Güneş’in olduğu fikrini ortaya atan ilk astronomdur. Dünya’nın ve diğer gezegenlerin Güreş’in etrafında dairesel yörüngelerde döndüğünü ve mevsimlerin Dünya’nın rotasyon eğiminden kaynaklandığını ifade etmiştir. Dünya’ya iki hareket vermiştir: Birincisi, kendi ekseni etrafında günlük hareketi diğeri de Güneş etrafındaki senelik hareketidir. Aynca gezegenlerin parlaklıklarındaki ve görünür hareketlerindeki değişimlerin Güneş’in çevresinde dolanmalarından kaynaklandığını ileri sürmüştür. Aristarkhos yıldızların da Güneş gibi sabit olduğunu düşünmüştür.

Ortaya koymuş olduğu evren modeli modem bilimin öncülerinden olan Kopemik’e yol göstermiştir. Fakat kendi döneminde Platon ve Aristoteles’in görüşlerine ters düşmesinden dolayı kabul görmemiş ve dinsizlikle suçlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir