Amerika’nın Keşfi


Amerika Kıtası 1492’de Avrupalı ünlü kaşif Kristof Kolomb Atlantik Okyanusu’nu aşarak Kuzey Amerika’ya ulaşmıştır. Aslında Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb bulduğu be yeni toprakları Hindistan sanmıştır. Amerika, Kolomb tarafından keşfinden sonra İspanyollar, Portekizler, Fransızlar ve İngilizler, buradaki yerli halkların topraklarına zorla sahibi oldular.

Kristof Kolomb
Kristof Kolomb

Avrupalılar Amerikada’ki topraklarını genişlettikten sonra, İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek koloniler kurdular. 18. yüzyıl ortalarında, bu kolonilerin sayısı 13’e yükseldi ve bu On üç Koloni,Amerika Birleşik Devletleri’nin temelini oluşturdu. Kristof Kolomb, Amerika kıtasının bulunmasına ve Avrupa’ya açılmasına öncülü etti. Bununla birlikte yeni kıra adını Kolomb’la aynı dönemde yaşamış ve 1497 ya da 1499’da Güney Amerika’ya ulaşmış olan Amerigo Vespucci adında bir İtalyan’dan aldı.

Aslında İskandinav Vikinglerin yüzlerce yıl önce Amerika’ya ulaşmış olduğu tarihsel belgelerle kanıtlanmış olmasına rağmen, Kristof Kolomb Amerika’nın kaşifi olarak değerlendirilir. Kolob’un Atlantik Okyanusu’na seyahatlari Avrupalı’ların keşif eforları ve batı yarım kürede kolonileşme ile başlar.

Tarih onun 1492’deki seferine büyük anlam yüklemektedir ancak Kolomb 1498 dek üçüncü seferine kadar gerçekten ana karaya ulaşamamıştır. Aynı şekilde Amerika’ya en erken varan Avrupalı kaşif de değildir.Çünkü, 1492 den önce Avrupalı’ların Atlantik aşırı temaslarının belgeleri vardır.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir