Ali Kuşçu kimdir?


Türk ilim adamlarının önde gelenlerinden biri olan Ali Kuşçu, 1400 yılında Semerkant’ta doğdu. Babası Uluğ Bey’in Kuşçubaşısı olan Mehmet Bey’di. Babasının bu görevinden dolayı Ali Kuşçu diye anılmaktadır.

Ali Kuşçu’nun çocukluk ve gençlik yıllarının tamamı sarayda geçti. Çok iyi eğitim ve öğrenim gördü. Yaşadığıo zamanın hükümdarı ise; büyük ilim adamı Uluğ Beydi. Uluğ Bey eğitime, öğretime çok önem veren bir hükümdardı. Zamanında dünyanın en büyük rasathanesini yaptırdı. Dünyanı en büyük ilim adamlarını sarayına getirip araştırmalar yaptırdı.

Ali Kuşçu’nun küçük yaşta zekiliği ve kabiliyeti Uluğ Bey tarafından anlaşıldı. Hatta “ilerde benim için en büyük iftihar vesilesi senin gibi bir öğrencimin olduğunu söyleyebilmektir” demeyi de ihmal etmedi. Ali Kuşçu bir ara, o zamanın en büyük ilim merkezi olan İran’a ve Kirman’a gitti. O zamana kadar açıklanmamış olan Ay’un çeşitli yönlerini açıkladı. Bu konuda “Sirale-i Hall-ül Eşkal’i Kamer” adıyla bir eser hazırladı. Bu eserde zamanın Ay hakkında en geniş bilgilerini verdi.

Ali Kuşçu Büyük Türk alimi hocası Uluğ Bey öldürüldükten sonra Semerkant’tan ayrıldı. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın himayesine girdi. Burada büyük itibar gördü. Uzun Hasan, Ali Kuşçu’yu Osmanlı İmparatorluğu ile Akkoyunlu Devletleri arasında barış antlaşmasının sağlanması için Fatih Sultan Mehmet’e aracı olarak gönderdi. Fatih, Ali Kuşçu’yu büyük bir törenle karşıladı. Fatih Sultan Mehmet, şimdiye kadar hiç bir elçiye göstermediği iltifatı ondan esirgemedi. Kendisi ile uzun uzun konuştu. Huzurunda oturmasına izin verdiği gibi sohbet sırasında; Üstadım bizi münevver kıldınız gibi sözlerle ona verdiği değeri anlatmaya çalıştı.

Fatih, Ali Kuşçu’ya İstanbul’da kalması için teklifte bulundu. Kuşçu; Bu benim için en büyük şeref, en büyük saadettir. Padişahımız derken gözlerinden sevinç yaşları döküldü.

Yalnız görevini yerine getirip, gereken cevapları Uzun Hasan’a bildirmeden kalamayacağını söyledi. Görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a döndü. Çeşitli ilmi araştırmalarda bulundu ve bazı savaşlara katıldı.

Ali Kuşçu Osmanlı İmparatorluğunda Astronomi İlmini kuran en büyük ilim adamlarından biridir.

Bütün bu çalışmalardan sonra büyük ilim adamı Ali Kuşçu, 16 Aralık 1474 yılında İstanbul’da vefat etti.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe