Kimdir

Albert Einstein kimdir?

1879 yılında Güney Almanya da Ulm kentinde Albert Einstein dünyaya geldi. Babası küçük bir elektrokimya fabrikasının sahibi iken annesi klasik müziğe merakı olan eğitimli bir ev hanımı idi. Özellikle konuşmaya geç başlamasının yanı sıra içine kapanık bir çocuk olması ailesinin tedirginliğe düşmesine neden olmuştur. Daha sonraki yıllarda yaşanan bu korkuların gereksiz olduğu anlaşılacaktı. Zaman geçtikçe hayal gücü yüksek olan bir çocuk olarak büyüdü. Çocukluğunu Münih’de geçirdiği gibi ilköğretim yıllarını da burada aldı. Okulu hiçbir zaman sevmemesi de onun okula olan ilgisinin az olmasına neden oldu.

albert einstein

Albert Einstein Hayatı

Okula ilgisinin olmaması ilerleyen dönemlerde Einstein’in dehasının temellerinin okulda değil başka alanlarda edilmiş olduğu bilgileri ile atıldığını ortaya koyuyor. 1984 yılında lise öğrenimini İsviçre’de tamamladı. Daha sonrasında 1896 yılında Zürih Politeknik Enstitüsü’ne (ETH) giderek eğitim aldı. Ardından İsviçre vatandaşı olarak Sırp asıllı bir kız öğrenci ile hayatını birleştirerek evlendi. Bern’de bulunan federal patent dairesinde görev almıştır. Bu görevini ardında kalan zamanlarında ise çağdaş fizik alanında ortaya atılmakta olan problemleri üzerinde düşünmek için zaman buldu.

Albert Einstein Buluşu

İlk olarak atomun yapısını ve Max Planck’ın kuantum teorisi ile ilgilenen Albert Einstein daha sonrasında Brown hareketine ihtimaller hesabı uygulamak yaparak bunun teorisini kurdu. Ayrıca Avogadro sayısı değerini hesaplayarak test etmiştir. Kuantum teorisinin önemini fizikçiler arasında ilk anlayanlardan biridir. Bu sayede ışığı enerjisi uygulanmıştır. Bu teori ışık tanecikleri ve fotonlar hipotezinin kurulmasını sağlamıştır. Albert Einstein bu sayede fotoelektrik olayını açıklamasını yapmıştır. 1905 yılında Muş oldu bu çalışmalarını açıklayan “Annalen der Physik” dergisi için iki yazısı ve daha sonrasında üçüncü bir yazısı çıkmıştır.

Albert Einstein’ın buluşları

Özel görelilik kuramı : Einstein’a göre ışık hızı sabitti ve ışığın bir ortamda yayılması için esir ortamının gerekliliği söz konusu değildi. Bunun dışında mekanın, hareketin ve zamanın izafi olaylar olduğunu savunmaktaydı. Onun görelilik ilkesine göre sabit hızla hareket etmekte olan bütün gözlemcilerin şartları eşittir ve onların görebildiği ışığın sembolü c’dir. Herkes tarafından bilinen ve kabul gören ”E=mc2” kuramını bu ilkenin üzerine ortaya çıkarmıştır.

Genel görelilik kuramı : Einstein genel görelilik kuramını, özel görelilik kuramından daha geniş olayları ve daha geniş fiziki unsurları anlatmak için ortaya çıkarmıştır. Bu kuram, fikir olarak özel görelilik kuramıyla aynı şeyleri savunmaktadır sadece örnekleri daha kapsamlı olaylardan verilebilmektedir.

Fotoelektrik etki : Einstein, bu kuramıyla 1921’de Nobel Fizik Ödülü’nü almıştır. Maddelerin üzerine düşen ışık miktarıyla salgıladıkları elektronlar arasındaki ilişkiyi Plank kuramıyla açıklamış ve daha önce kimsenin keşfedemediği durumun keşfedilmesini sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir