Kimdir

Ahmet Refik Altınay kimdir?

Ünlü yazarımız Ahmet Refik Altınay 1880 yılında İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini mahalle ilkokulunda yaptıktan sonra, sırayla Beşiktaş Askeri Ortaokulunu, Kuleli Askeri Lisesini bitirdi. Harp Okuluna geçti. 1898 yılında bu okuldan piyade teğmeni olarak mezun oldu. Yaşı çok küçük olduğundan kıtaya gönderilmeyerek askeri okullara öğretmen olarak atandı.

Ahmet Refik zekiliği ve anlatım kabiliyetiyle çevresinin ilgisini üzerine topladı. Büyük yazarın ismi, 1908 yılında Harp Okulu Tarih öğretmeni olduğu zaman gazete ve dergilerde görülmeye başlandı. İkinci Meşrutiyeti ilanından sonra Millet Gazetesinin başyazarlığına getirildi. Daha sonra İkdam Gazetesinde, Lale Devri, Tarihi Simalar, Köprülüler, Felaket Seneleri adlı sürekli yazıları ile üne kavuştu.

1909 yılında Osmanlı Tarihi Encümenine üye seçilen Ahmet Refik, bir ara tarih araştırmaları için Fransa’ya gönderildi. Balkan Savaşının patlak vermesi üzerine yurda döndü. Ordu’da çeşitli görevler aldı. 1917 yılında İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeliğine, 1924 yılında da Türk Tarih Encümeni Başkanlığına getirildi.Bu görevinden 1933’te emekli oldu. Fakat yazılarına devam diyordu. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları, sohbetleri devam ederken beklenmedik bir anda 10 Ekim 1937 yılında vefat etti.

Ahmet Refik Altınay, tozlu arşivler arasında usanmadan çalışarak çok sayıda belge elde etti ve bunları çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Demirbaş Şarl konusunda yazdığı bir tarihi araştırma, batı ilim dünyasında çok beğenildi. İsveç Hükümeti Altına’a bu konuda madalya verdi.

Öldüğü zaman batı ülkelerinde ve Türk Basınında büyük bir kitabı dolduracak kadar övücü yazılar yayınlandı. Bu yazıların birinde Ahmet Refik için: “O, Türk milletine tarihini sevdiren, milletine okuma alışkanlığı kazandıran bir ışıktı. Bir mum gibiydi, çevresini aydınlatırken kendiside eriyip gidiyordu…” deniyordu.

Ahmet Refik Altınay’ın Eserleri

Hayatı boyunca dünya tarihinden çocuk kitaplarına kadar geniş bir sahada eser üretti. Kitaplarının sayısı 150’yi geçer.

Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı” başlığı altında yayınladığı;

  • Bizans Karşısında Türkler,
  • Sokullu,
  • Cem Sultan,
  • Âlimler ve Sanatkârlar,
  • Kadınlar Saltanatı,
  • Felaket Seneleri,
  • Lale Devri en ünlü eserleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir