Adli Bilişim Nedir?


Adli Bilişim

Adli bilişim; bilişim sistemleri üzerinden elde edilen verilerin, delillerin toplanması, analizi konusunda özverili bir bilim dalıdır. Teknik olarak ise ilke ve standartları olan bilim dalı olarak karşımıza çıkar.  Mahkemeye intikal etmiş olaylar ile ilgili araştırma yapılarak bilişim cihazlarının incelenmesidir. Bilgilerin sayısal olarak saklandığı ya da bilgilerin tarandığı bir alandır.

Adli Bilişim Nedir; Türk Ceza Kanunun hükümlerinde de yer alan kanunlara uygun olarak; el koyulan sabit disklerin, disket, usb disk, flash disk, cep telefonu, dijital kamera vb. veriler üzerinde yapılan incelemeleri ifade eder.   Bu incelemede bulunmak için olayın mahkemeye intikal etmiş olması gerekir. Adli bilişim ile uğraşan kişilere ise Adli Bilişim uzmanı denilir.

Adli Bilişim Hukuk Kanunları

Adli bilişimi ilgilendiren konularda; şüpheliye ait materyallerde Adli Bilişim incelemesi yapılması için ilgili mahkemelerin onayı gerekir. Ceza Muhakemesi Kanunu 134. Madde gereğince incelemeler onaylanmaktadır.  Mahkeme kararına sahip değilseniz şüpheliye ait dijital hiçbir cihazı inceleyemezsiniz. Adli bilişim nedir diye merak eden kişiler ana yasanın 134. Maddesini inceleyebilir.

134. maddede “ Bilgisayar programları ve bilgisayar” olarak bir ibare bulunur. Bu ibare çeşitli tartışmalara neden olmuştur. Cep telefonlarının bilgisayar desteği bulunduğu bilinir. Ancak cep telefonlarının da bu maddede geçerli olup olmadığı konusunda çeşitli fikirler yer alır. Genel görüşe göre ise; cep telefonları da bilgisayarın sahip olduğu tüm özelikleri yerine getirebilir. Dolayısıyla cep telefonları da Adli bilişim incelemesinde mahkeme kararı alınarak incelenebilir.

Adli Bilişim Suçları:  Bilginin elektronilk cihazlar ile akıcı şekilde işlenmesi, toplanması ve işlenmesi bilimin gereklerindendir. Herkesin kabul ettiği net bir karar olmamakla beraber Avrupa Ekonomik Topluluğu bilişim suçlarını şu şekilde inceler;

  • Bilgisayarda mevcut olan kaynaklara meşru yollardan ulaşması, yasal olmayan yollardan bilgisayar verilerinin ele geçirilmesi
  • Bilgisayar verilerini silmek ya da bozmak
  • Ticari olarak yarar ve kar sağlamak için; bilgisayar programının yasal haklarını zedelemek
  • Bilgisayar sistemine sahip olan kişinin izni olmadan; emniyet tedbirlerini aşarak sisteme kasten giriş yapmak.
  • Bilgisayar verilerini sahtekarlık yapmak için bozmak

Bu kararlar Paris toplantısında 1983 yılında belirlenmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe